jeśli film się przycina – wyłącz tryb HD
po godzinach
Instytut Wzornictwa (spot)
KATEGORIA USŁUG
CEL PROJEKTU

Wizualizacja i animacja logo Instytutu Wzornictwa w Koszalinie. Pro Bono :)