realizacje
System iAML – Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
KATEGORIA USŁUG
CEL PROJEKTU

Animacja / film promocyjny dla systemu iAML, który wspomaga Przeciwdziałanie Prania Pieniędzy i Finansowanie Terroryzmu. Realizacja dla firmy Incaso Group.