trzecia wersja filmu (2012)


wersja z angielskimi napisami


spot 1


spot 2


spot 3
realizacje
Od odpadów do zasobów
KATEGORIA USŁUG
CEL PROJEKTU

Seria spotów i film promocyjny zrealizowany na zlecenie UM w Koszalinie o charakterze informacyjno-edukacyjnym powstały w ramach projektu „Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami”
* * * (17.11.2011) Film zajął ex aequo II miejsce w kategorii filmów profesjonalnych w ogólnopolskim konkursie filmowym „Śmieć(i)MY” organizowanym przez Fundację „Pro Terra” z Poznania. * * *

PRZEZNACZENIE
* edukacja ekologiczna w szkołach i nie tylko
* promocja punktu selektywnego zbioru odpadów PGK
* promocja projektu budowy spalarni