realizacje
5 lat gazety Miasto
KATEGORIA USŁUG
CEL PROJEKTU

Multimedialna prezentacja z okazji 5-tych urodzin gazety, przygotowana w oparciu o materiały fotograficzne z „Miasta”

PRZEZNACZENIE
* prezentacja na uroczystość 5-lecia gazety
* promocja w internecie