wersja polska


wersja angielska


wersja niemiecka


okładka płyty z filmem
realizacje
Koszalin: tu warto inwestować
KATEGORIA USŁUG
CEL PROJEKTU

Film promujący Koszalin jako miejsce przyjazne inwestorom. Został zrealizowany w 3 wersjach językowych: montowany konkretnie pod polskiego lektora, dlatego w wersji niemieckiej i angielskiej są pewne desynchronizacje.

PRZEZNACZENIE
Film promocyjny kierowany do inwestorów
promocja miejsc inwestycyjnych miasta na targach i różnych eventach