00:05 - święta w jakości HD (spot v.1)
00:39 - nowy jingiel do programu MAX50
00:46 - internet 25Mb/s w SigmaMax (spot)
01:18 - przyspieszenie internetu w SigmaMax (spot 4:3)
01:53 - usługa MultiRoom w SigmaMax (spot)
02:29 - Styl Życia (czołówka 4:3)
03:03 - Bądź Piękna (czołówka)
03:27 - Puls Miasta (czołówka)
03:43 - Imprezowy Koszalin (czołówka v.1)
realizacje
TV Max: spoty i czołówki programów (2010.04-2011.07)
KATEGORIA USŁUG
CEL PROJEKTU

Seria spotów reklamowych i czołówek programów realizowanych dla koszalińskiej TV Max w latach 2010.04-2011.07. Kolejność chronologiczna.

PRZEZNACZENIE
* spoty reklamowe
* oprawy graficzne programów TV (w tym czołówki)